Hasta Anamnezi (Öyküsü)

DİKKAT EDİNİZ;  

Şikayet veya ağrılarınızı tanımak ve tedavi etmek veya ilgili tıbbi bölümlere yönlendirmek için sorularımız 3 değerlendirme formu hazırlandı:

  1. Genel değerlendirme (her durumda yanıtlandırmalı)
  2. Başağrısı veya başla ilgili şikayetler varsa (83 soru) yanıtlayınız
  3. Eğer şikayet veya ağrınız başta değil, bedenin başka bölgelerinde ise yanıtlayınız
  • Tüm soruları doğru ve tam olarak cevaplandırınız
  • Cevaplarınız; Evet-Hayır, Var-Yok, çoktan seçmeli veya yazı ile ifade edilir
  • Hasta bilgileri bizde saklı kalacaktır

 

1. Genel Değerlendirme

Ağrınız veya Şikayetleriniz Nerede? (sizinle ilgili linki tıklayınız)