Tüm Başağrıları (baş ağrısı, migren, başta basınç hissi)

İlk çağlardan beri insanlığı etkilemiş ağrılı durumların en fazla görülen tipidir. Yaş, cinsiyet gözetmeksizin herkesin hayatında bir ya da birden fazla karşılaştığı baş ağrısı iki an grupta incelenir. Ağrının sıklığı,şiddeti ve fizyolojik sonuçları bu grupların belirlenmesinde etkili birer faktördür.

Primer Baş Ağrısı

Fiziki ve nörolojik muayene sonucu ağrının yapısal bir değişikliğe sebep olmadığı,sistemik bir hastalık ve kafa travması neticesinde oluşmadığı ağrı tipidir. Kendi içerisinde gruplara ayrılır.

Migren

4-72 saatler arasında değişen ataklarla kendini tekrarlayan baş ağrısıdır. Ataklar sırasında ağrı genellikle tek yanlı ve zonklayıcı şekilde olur. Sıklıkla ışık ve sesten rahatsızlık, merdiven çıkma gibi aktivitelerde ağrının artması söz konusudur.

Auralı Migren

30 dakika ya da daha az süreli ortaya çıkar. Baş ağrısından hemen önce oluşan semptomlarla kendisini gösterir. Ciltte karıncalanma, halsizlik, anlık görme kayıpları belirtilerinden bazılarıdır.

Aurasız Migren

Tek taraflı zonklayıcı bir özellik gösteren ağrının devamında orta veya ağır şiddette günlük aktiviteleri yerine getirememe durumu söz konusudur. Ağrı hareket ettikçe artar. Bulantı ve kusma görülebilir.

Gerilim Tipi Baş Ağrısı

En sık karşılaşılan baş ağrısı tiplerindendir. Kadınlarda daha fazla görülür. Ağrı sıklıkla iki yanlıdır. Hastalar genellikle dikkat eksikliğinden yakınır. Seyrek, sık ve kronik olarak gruplandırılır.

Seyrek gerilimli baş ağrısı ayda bir günden daha az görülür. 30 dakika ya da günlerce sürebilme eğilimi vardır. ağrı hafif veya orta şiddettedir. Sık gerilimli baş ağrısı en az 3 ay boyunca ayda bir gün veya daha fazla görülebilir. Diğer özellikleri seyrek tipli baş ağrısıyla aynıdır. Kronik gerilimli baş ağrısı ise günlük olarak ve sık görülen gerilimli baş ağrısıdır. Yaşam kalitesini olumsuz yönde etkiler, aşırı ilaç kullanımına sebep olabilir.

Küme(Demet) Baş Ağrısı

Her yaşta rastlanır. En çok görüldüğü yaş aralığı 20-40’tır. Nadiren sekonder bir sebepten ötürü de çıkabilir. Erkeklerde daha sık rastlanır.

Atak sırasında burun akıntısı,ateş basma,göz yaşarması, gastrik salgı üretiminde artış gibi belirtiler gözlemlenir. Periyodiktir. İlkbahar ve sonbahar dönemlerinde daha fazla görülür.

Proksismal Hemikranyon

Seyrek ve genellikle kadınlarda görülen bir ağrıdır. Şiddetli bir şekilde hep aynı taraftan çıkar. Ağrının şiddeti kişide yatma ihtiyacı hissettirir.genel olarak kroniktir. Zonklayıcı,delici bir yapısı vardır.

SUNCT Sendromu

Ağrıya tek taraflı göz yaşarması ve kızarması eşlik eder. İleriki yaşlarda ve genellikle erkeklerde görülür. Ataklar halinde ve sıklıkla gündüzleri gelişir. Kullanılan ilaçların çoğu etkisiz kalır.

Aşırı İlaç Kullanım Baş Ağrısı

Genellikle hafif, eşlik eden başka bir durumun olmadığı ağrılardır. Uygunsuz ilaç kullanımı sonucu oluşur. Kadınlarda daha sık rastlanır.

Sekonder Baş Ağrısı

Yapılan fiziki ve nörolojik muayene sonucu ağrıya neden olan ikinci bir durumun söz konusu olduğu ağrı grubudur.

Bazı Sekonder Baş Ağrısı Tipleri

Hipertansif Ensefalopati

Hipertansiyon kaynaklı ağrı tipidir. Kafa içi basıncının artması ya da azalması sonucu oluşur.

Akut Sinüzit

Nazal yollarda oluşan akıntıların sebep olduğu ağrı tipidir. Seyrek görülür.

Temporal Arterit

Görme kaybı,halsizlik,kilo kaybı gibi belirtilerle ortaya çıkan ağrıdır. Kadınlarda daha sık görülür. Genellikle 50 yaş sonrasında ortaya çıkar. Şakaklarda zonklayıcı, kafa derisinde hassasiyete sebep olan bir ağrı vardır.