Akut ve akut orta kulak iltihabı

Bakterilerin orta kulağa yerleşmesi ve çoğalması sonucunda orta kulak iltihabı oluşur. Genel olarak bu bakteriler östaki borusu vasıtasıyla boğaz ve genizden orta kulağa oluşur.

İltihap kimi zaman kulak zarını deler ve akıntıya sebebiyet verir. Zardaki bu delinme zamanla kendiliğinden iyileşir. İyileşmediği durumlarda işitme kaybı oluşur ve cerrahi müdahale gerektirir.

Akut orta kulak iltihabı östaki borusunun işlevini yerine getirememesinden kaynaklı geniz ve boğazdaki bakterilerin orta kulağa yerleşmesi ve burada çoğalması sonucunda oluşur. Genellikle küçük yaştaki çocuklarda görülür.

Kronik orta kulak iltihabı ise hastalığın üç aydan fazla sürdüğü ve iltihabın kulak zarını deldiği durumdur. İltihabın ilaç tedavisi dışında cerrahi müdahale ile temizlenmesi ve zarın tamir edilmesi gerekir.