Kulak kaynaklı denge bozuklukları (Baş Dönmesi - Menier Hastalığı)

MENİER SENDROMU

İç kulaktaki sıvının olması gerekenden az veya çok olması durumunda karşılaşılan bir rahatsızlıktır. Kulakta çınlama, eş sesleri ayırt edememe, işitmede azalma gibi belirtileri vardır. hastada denge kayıpları, düşmeler gözlemlenebilir.

DENGE BOZUKLUKLARI

İç kulak kristallerinin yerinden oynaması olarak bilinen Benign Pozisyonel Paroksismal Vertigo durumu en sık karşılaşılan denge bozukluğu sebebidir. Kişinin hayatını olumsuz yönde etkiler. Dengesizlikten kaynaklı ani baş dönmeleri, bulantı ve kusma görülebilir.

Kulak ve çevresine alınan darbe, uzun süreli yolculuklar, üst solunum yolu enfeksiyonları bazı sebeplerindendir.